Program rządowy „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

9 marca Zarząd Fabryki Wyrobów Runowych „BIRUNA” S.A. otrzymał informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie przyznania Spółce wsparcia finansowego w ramach wsparcia dla sektorów energochłonnych związanego z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej. Kwota wsparcia finansowego przyznanego Fabryce Wyrobów Runowych „BIRUNA” S.A. wynosi 1.909.319,39 zł.

Przyznana kwota zostanie uwzględniona w wynikach I kwartału 2023 roku, poprzez zwiększenie wyniku EBITDA.

Środki zostały przyznane na podstawie Ustawy z dnia 29 września 2022 roku o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.