Dane rejestrowe spółki

Fabryka Wyrobów Runowych BIRUNA S.A.
16-010 Wasilków
ul. Nadrzeczna 22
NIP: 542-020-23-22
Regon: 050504457
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000046112

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy 730.080 zł w całości opłacony.

Akcjonariat

100 % akcji spółki posiada Podlaskie Towarzystwo Finansowo-Inwestycyjne sp. z o. o.

Statut spółki

Dokument do pobrania TUTAJ.

Podgląd online