Rodowód Fabryki Wyrobów Runowych „Biruna”S.A. sięga roku 1895, kiedy to powstało Towarzystwo Białostockiej Manufaktury Eugeniusz Becker i Spółka Akcyjna. Sto lat doświadczeń w produkcji wyrobów runowych zaowocowało produktami o niepowtarzalnym charakterze, cieszącymi się dużym uznaniem Klientów.

Nasza produkcja trafia na rynek krajowy oraz wymagające rynki Wielkiej Brytanii, Australii, Niemiec, Danii oraz Grecji. Jesteśmy także obecni na rynkach państw Europy Wschodniej. Kładziemy duży nacisk na rozwój i nowoczesność. Dzięki wprowadzeniu najnowszych technologii oraz ciągłej modernizacji parku maszynowego wytwarzamy produkty o doskonałej jakości. Wysokie kwalifikacje załogi, bogate wzornictwo, staranny dobór surowca oraz elastyczność w działaniu to atuty, dzięki którym „Biruna” zajmuje pozycję lidera na krajowym rynku producentów dzianin runowych. Sukces „Biruny” współtworzą nasi Klienci, przyczyniający się swoimi sugestiami do powstawania produktów o najwyższej jakości, które dają pełną satysfakcję ich użytkownikom.

Fabryka Biruna rycina

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ oraz ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Nadrzędnym celem działalności Fabryki Wyrobów Runowych „BIRUNA” S.A. jest wytwarzanie i dostarczanie Klientom dzianin runowych, dzianin typu polar oraz wyrobów wielowarstwowych, gwarantujących zadowolenie Klientów pod względem jakościowym, w harmonii ze środowiskiem i zgodnych z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dążymy do tego, aby oferowane przez nas wyroby i usługi wychodziły naprzeciw oczekiwaniom Klientów.

Podejmujemy zobowiązanie, że wysoka jakość dostarczanych przez Fabrykę wyrobów będzie dla nas priorytetem zarówno dzisiaj, jak również w przyszłości.

Stałe rozszerzanie asortymentu wyrobów oraz utrzymanie wysokiego poziomu jakości wyrobów i usług związane z jednoczesną optymalizacją kosztów, dokonywane jest z uwzględnieniem znaczących aspektów środowiskowych oraz ryzyka zawodowego.

Cele te realizujemy poprzez:
♦ Dokładne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Klientów,
♦ Rzetelną obsługę naszych Klientów,
♦ Ciągłe doskonalenie procesów występujących w Fabryce,
♦ Systematyczne szkolenia całej załogi i kształtowanie przekonań, że wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za jakość, środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy,
♦ Stałe unowocześnianie i modernizację parku maszynowego i wyposażenia,
♦ Spełnianie wymagań wynikających między innymi z przepisów prawnych mających zastosowanie w działalności Fabryki,
♦ Zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, jak również dążenie do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
♦ Stałe zmniejszanie oddziaływania i szkodliwego wpływu produkcji wyrobów na środowisko poprzez:
– stosowanie starannie wyselekcjonowanych surowców,
– efektywne wykorzystanie nośników energii oraz wody,
– systematyczne zapobieganie zanieczyszczeniom,
– prawidłową gospodarkę odpadami – monitorowanie ich powstawania, segregację oraz unieszkodliwianie zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Gwarancją powodzenia w realizacji tak określonej Polityki jest nasze zobowiązanie do ciągłego doskonalenia skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z wymogami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 oraz zaangażowanie i bezpośredni nadzór najwyższego kierownictwa.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest wdrożona, przeglądana i okresowo weryfikowana. Jest publicznie dostępna i co najważniejsze znana i stosowana przez wszystkich pracowników Fabryki.

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
mgr Bogdan Fiłonowicz

Wasilków, 30 sierpnia 2019r.