Informacja o wyniku postępowania wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty

W dniu 9 czerwca 2022 r. Zamawiający Fabryka Wyrobów Runowych „Biruna” S.A. z siedzibą w Wasilkowie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem produktów firmy Fabryka Wyrobów Runowych „Biruna” S.A. na nowe rynki zagraniczne złożonej przez OEG Dotacje Michał Cieśluk, ul. Długa 33, 62-022 Radzewice, NIP: 7811726421. POBIERZ – Protokół wyboru oferenta oraz oświadczenie do protokołu… Więcej

Zapytanie ofertowe dot. projektu POPW w ramach działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP”, nabór 2022

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Fabryka Wyrobów Runowych „Biruna” S.A., który powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym wzorem Modelu biznesowego, określonym w dokumentacji Działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP” Program Operacyjny Polska Wschodnia, nabór 2022. POBIERZ – Treść zapytania (PDF) POBIERZ – Załącznik do zapytania ofertowego… Więcej

Masz pytania?

Potrzebujesz szczegółowych informacji?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach?

Skontaktuj się z nami używając informacji umieszczonych na stronie Kontakt

Zapoznaj się z Polityką prywatności