Zapytanie ofertowe dot. projektu POPW w ramach działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP”, nabór 2022

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Fabryka Wyrobów Runowych „Biruna” S.A., który powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym wzorem Modelu biznesowego, określonym w dokumentacji Działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP” Program Operacyjny Polska Wschodnia, nabór 2022.

POBIERZ – Treść zapytania (PDF)

POBIERZ – Załącznik do zapytania ofertowego (DOC)