Informacja o wyniku postępowania wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty

W dniu 9 czerwca 2022 r. Zamawiający Fabryka Wyrobów Runowych „Biruna” S.A. z siedzibą w Wasilkowie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem produktów firmy Fabryka Wyrobów Runowych „Biruna” S.A. na nowe rynki zagraniczne złożonej przez OEG Dotacje Michał Cieśluk, ul. Długa 33, 62-022 Radzewice, NIP: 7811726421.

POBIERZ – Protokół wyboru oferenta oraz oświadczenie do protokołu (PDF)